HIZLI VE GÜVENLİ ALIŞVERİŞ! ÜCRETSİZ KARGO İMKANI! TÜRKİYE'NİN KADIN GİYİM BUTİĞİ!

İade Ve İptal İşlemleri

MADDE 4- CAYMA HAKKI

4.1 ALICI Ürünü teslim aldığı tarihten itibaren ondört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin bu Sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Her ne koş olursa olsun kargo ücretleri ve hizmet bedelleri alınan hizmet bedeli olduğu için geri ödenmez. İadeler (14gün ) içinde web sitesi üzerinden işlem yapılan karta veya beyan edilen fatura ismindekiyle aynı olan inan hesabına yapılır.

4.2 ALICI’nın cayma hakkı bulunduğu hallerde, ALICI’nın cayma hakkını kullandığına dair açık bir bildirimi yasal 14 günlük süre içinde SATICI’ya yöneltmiş (yukarıda belirtilen iletişim adreslerine sözlü/yazılı iletmiş) olması yeterlidir. Söz konusu hakkın süresi içerisinde kullanılması durumunda, Ürünün azami on (10) gün içerisinde, giderleri/kargo bedeli ALICI’ya ait olmak üzere SATICI’nın yukarıdaki adresine gönderilmesi zorunludur.

4.3 Ancak kanunen şu mallara ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi cayma hakkı bulunmamaktadır: a)Niteliği itibariyle değişim yapılamayacak kozmetik, iç giyim ürünleri vb. teslimden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ve iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan, tek kullanımlık ürünler b) teslimden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler c) tüketiciye anında teslim edilen her türlü gayri maddi ürünler d) genel olarak ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer ürünler ile ALICI’nın ticari/mesleki amaçla satın alma yaptığı haller. e)Aksesuar(şal, çanta, kemer) v.b. ürünler iade ve değişim yapılamaz.

4.4 İade/Değişim hakkı kullanımı mümkün olan hallerde, ALICI, sözleşmede belirtilen süre içinde ürünü kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanun gereği sorumludur. Buna göre, İade/Değişim tarihine kadarki süreçte Ürünün kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanılmamasından ötürü değişiklik veya bozulma olursa ALICI İade/Değişim hakkını; SATICI tarafından kabul edildiği hallerde, iade edilecek Ürün bedelinden değişiklik/bozulma kadar kaybedebilir indirim yapılır.

4.5 ALICI Ürünü teslim aldığı tarihten itibaren üç (3) gün içinde makul bir sebebinin bulunması halinde değişim yapmak istediğini SATICI’ya yöneltmiş (yukarıda belirtilen iletişim adreslerine sözlü/yazılı iletmiş) olması, ürünü teslim aldığı şekilde aynı kargo firması aracılığıyla teslim etmesi ve ürünün 3. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

Söz konusu hakkın kullanılması durumunda, Ürünün iade sebebini imzasını adı ve soyadını bulundurduğu metin ve fatura aslı azami on (10) gün içerisinde, giderleri/kargo bedeli ALICI’ya ait olmak üzere SATICI’nın yukarıdaki adresine gönderilmesi zorunludur. Fatura aslı gönderilmez ise, KDV ve varsa tüm ücretler, sair yasal yükümlülükler iade edilemez.Değişim/İade işleminde Ürünün, kutusu/ambalajı ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

4.6 Ancak şu özellikleri taşıyan ürünlerde değişim hakkı kullanılamamaktadır; Ürünün kullanılmış olması (giyildiğinin veyahut üründe parfüm kokusu vs. koku olduğunun tespit edilmiş olması); Ürünün kullanıcı kullanımı/kullanım talimatlarına uymama gibi nedenlerle deforme edilmiş olması; etiketinin çıkartılmış olması, Ürün üzerinde var ise aksesuar vs gibi eksik olması, Ürüne ait fatura, fiş vb belgelerin olmaması, İndirim/Kampanya/Outlet ürünlerinde değişim hakkı bulunmamaktadır.

4.7 İade/Değişim hakkı, ürün ALICI veya ALICI’dan başka bir kişi/kuruluş tarafından teslim alındıktan sonra başlamaktadır. Sipariş, Kargo firması tarafından teslim alınıp faturalandırıldıktan sonra iptal işlemi gerçekleştirilemez. Siparişin iptal işlemi için Kargo firması tarafından okutulan ve kargo numarası hazırlanan siparişler için kargo gidiş ve geliş ücretleri SATICI’ya ödenerek gerçekleştirebilir.

4.8 ALICI, değişim işlemini azami ondört (14) gün içinde tamamlamak kaydıyla göndermek ve satıcıya ulaştırmakla yükümlüdür.

Ayrıca vergi mevzuatı gereği, ALICI tarafından kanunen İade Faturası kesilmesi gereken hallerin yanı sıra Ürünle beraber iade edilecek olan fatura üzerinde, aşağıda belirtilen, iade ile ilgili bölüm doldurulup imzalanacaktır. Faturası kurumlar (tüzel kişiler) adına düzenlenen sipariş iadeleri, İade Faturası kesilmediği takdirde kabul edilmeyecektir). ”

Değişim işlemlerinde fatura arkasındaki nüshanın eksiksiz doldurulması ve imzalanması ürünle birlikte SATICI’ya teslim edilmesi gerekmektedir (Sipariş değişimleri, eksik bilgi ve faturagönderilmediği takdirde kabul edilmeyecektir).

4.9  İade/Değişim yapma sebebi ile geri gönderilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır. Ancak, ALICI kargo firmasından indirim kodu talep edebilir. SATICI, kargo firması ile yaptığı anlaşma gereği kendi kampanya ücretinden yararlandırarak indirim kodu verebilir. ALICI, SATICI tarafından verilen indirim kodu ile ALICI ödemeli olarak gönderebilir.Kargo firması tarafından ücret ve ek hizmet bedeli çıkması halinde bu tutar ürün bedelinden kesilerek ALICI’nın hesabına iade edilir.

4.10 Bedel iadesi işlemleri 14 gün içinde yukarıda ALICI tarafından belirtilen hesaba, kapıda ödeme yöntemi ile yapılan siparişlerde ALICI tarafından bildirilecek hesap numarasına yapılır. Kapıda ödeme bedeli, kargo hizmet bedeli, banka komisyonları gibi ücretler verilen hizmet karşılığı olduğundan ALICI’ya iade edilmez.

4.11 Ürünün iade edileceği adres, SATICI adresi iade için teslim olunan kargo firması adresi.” Yukarıdaki belirtilen gereklerin ALICI tarafından yerine getirilmesi kaydı ile, cayma bildiriminin SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde, Ürün bedeli ve varsa Ürün’ün ALICI’ya teslim masrafları ALICI’ya, Ürün’ü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde iade edilir. Kapıda ödeme yöntemi ile satın alınan ürün/lerin bedel iadesi ALICI tarafından bildirilecek hesaba azami on (10) gün içerisinde yapılacaktır.ALICI’ya ücret iadesi yapılacak ise, kargo ücreti (geliş gidiş), kapıda ödeme bedeli ve banka komisyonu kesilerek ödenir.

4.12 ALICI’nın Ürünlere ilişkin cayma süresi sonrasındaki kanuni hakları-sorumlulukları, akdi ve kanuni tahsil-mahsup hakları dahil hak ve yükümlülükleri ayrıca mevcut ve geçerlidir.

4.13 Yurtdışına gönderilen kargolarda  değişim ve iadesi ALICI’nın kargo ücretlerini ödeyerek aynı süre zarfından SATICI’ya gönderilerek gerçekleştirilir.

4.13 İPTAL İADE GİBİ KOŞULLARDA KULLANILAN CAYMA HAKKINDA TÜM MASRAFLAR 6502 NOLU YASA GEREĞİ ALICIYA AİTTİR.

MADDE 5- GENEL HÜKÜMLER

5.1 ALICI, mobil cihazındaki uygulama aracılığıyla, İnstagram, Whatsapp, telefon gibi sipariş yöntemleriyle gerçekleştirilen tüm alışverişlerde ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

5.2 Ürün/lerin temel özellikleri (türü, miktarı, modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. SATICI tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir. SATICI kampanyalarda süre, fiyat v.b değişiklik yapma hakkını önceden belirtmeksizin elinde tutar.

5.3 Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

5.4 Genel olarak ve aksi açıkça belirtilmediği sürece kargo hizmet bedeli vb. ALICI’ya aittir.İade ve değişim halinde tüm kargo hizmet bedeli ALICI’ya aittir. 

5.5 Kargoların teslim alınmaması ALICI’nın sorumluluğundadır. Kargonun teslim alınmaması nedeniyle ÜRÜNÜN çalınması/kaybolması/bozulması veyahut hasar görmesi halinde sorumluluk ALICI’ya aittir. Ürünün teslim alınmaması halinde ALICI, Ürünün teslim edilmesini isterse bu durumda kargo ücreti ALICI’ya aittir.

5.6 Değişim ve veya iade yapılması üzerine SATICI ’ya gönderilen ürünlerde ALICI’NIN paketlemesinden kaynaklı her türlü hasar, zarar görme gibi sebeplerden oluşan tazmin bedeli v.b işlemler ALICI’ya aittir.

 

5.7 Ödemesi yapılmayan kargo paketlerinin ALICI tarafından açılması mümkün değildir. Aksi halde hiçbir hak v.b. taleplerde bulunulamaz. Tahsilatı yapılmadan açılan paketlerin ödemesi SATICI’ya yapılmak zorundadır.

5.8 Teslim alınmayan ürünler de iade/değişim yapılamaz.

5.9 ALICI tarafından teslim alınmayan kargolarda ALICI tarafından 2. Kez gönderim talep edilmesi halinde, kargo bedeli ALICI’ya yansıtılarak kampanyadan 2. sefer yararlandırılamaz. ALICI’nın ücret iadesini talep etmesi halinde ödeme; kapıda ödeme bedeli, kargo bedeli ve kart komisyonu kesilerek ödenir.

5.10 ALICI tarafından teslim alınmayan kargolarda, kampanya kargo ücreti, kapıda ödeme bedeli ve geri dönüş ücreti olarak ödenen kargo bedelinin iade edilmeyeceğini ve cayma hakkının kullanılacağını beyan ve kabul eder.Kapıda ödeme bedeli ve kargo bedelinden ALICI sorumludur.

5.11 Faturaların bir nüshası mail adresini paylaşan müşterilere e posta olarak gönderilir. Bir nüshasıda kargo poşetinin ön gözündedir. Faturası dağıtım esnasında kaybolan müşteriler teslim alınmasından itibaren 3 işgünü içerisinde firmadan temin edebilir. Aksi halde SATICI sorumlu tutulamaz.